• Iniciativa Kundër Punës se Fëmijëve – 2011-12  Financuar: Posta dhe Telekomi i Kosoves (PTK)
  • Edukimi i të Rinjve për HIV/AIDS – 2011 Financuar: MKRS/DIR
  • Jo Duhanit – Dita Botërore pa Duhan 31 Maj 2012 Financiar: MKRS/DIR
Make a Free Website with Yola.